نمایشگاه الکامپ دروناَپ Tag

بیست و پنجمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکتاریخ برگزاری نمایشگاه الکامپ دروناَپ: ۲۷ الی ۳۰ تیر ۹۸پنجشنبه - جمعه - شنبه - یکشنبهمحل برگزاری نمایشگاه الکامپ دروناَپ: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران - تهران، بزرگراه چمران، خیابان سئولساعات برگزاری از: ۱۰ الی ۱۸وبسایت نمایشگاه الکامپ: iran-elecomp.comوبسایت نمایشگاه تهران: iranfair.comنمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک، الکامپ، هر سال در تهران و در محل...

ادامه مطلب