الگوریتم های اینستاگرام Tag

تغییرات الگوریتم های اینستاگرام بر روی هر کسی که با آن کار می کند تاثیر می گذارد: برندها، سلبریتی ها، حتی خود شما.ولی از زمانی که اینستاگرام به پست‌های قدیمی - ابتدا صفحه هوم (reverse-chronological) در سال ۲۰۱۶ پایان داد، شایعه ها در مورد این که الگوریتم های اینستاگرام چیست و چه کاری می کند، منتشر شد. این موضوع هنوز یک راز باقی مانده است.چطور...

ادامه مطلب