برای دریافت اپلیکیشن فروشگاه ساز دروناَپ نسخه فروشنده یا نسخه خریدار کلیک کنید.


کلیک کنید


کلیک کنید


نسخه فروشنده


نسخه خریدار

 

مزایای استفاده از اپلیکیشن دروناَپ نسخه فروشنده

فروش راحت

امنیت در فروش

دسترسی همیشگی به اپلیکیشن

شیوه ارسال متنوع

  کارمزد پایین

دریافت کارمزد حداکثر 3%

کاهش درصد کارمزد با افزایش فروش

تسویه به موقع موجودی

 

مزایای استفاده از اپلیکیشن دروناَپ نسخه خریدار

خرید راحت

امنیت در پرداخت

دسترسی همیشگی به فروشگاه‌های دلخواه

تحویل در محل مورد نظر

امنیت بالا

پرداخت با درگاه امن بانک

تضمین امنیت توسط تیم تخصصی دروناَپ

عودت کالای مخدوش