Skip links

کتابخانه ای IOS


توسعه دهندگاه و برنامه نویسان عزیز در حوزه ios میتوانند کتابخانه مربوطه را از لینک زیر از گیتاپ دانلود نمایند

مشاهده کتابخانه

کتابخانه اندروید


توسعه دهندگاه و برنامه نویسان عزیز در حوزه اندروید میتوانند کتابخانه مربوطه را از لینک زیر از گیتاپ دانلود نمایند

مشاهده کتابخانه

آموزش و پلاگین کتابخانه ای Unity


توسعه دهندگاه و برنامه نویسان عزیز در حوزه unity میتوانند آموزش کتابخانه و پلاگین مورد نیاز مربوطه را از لینک زیر دانلود نمایند

دریافت راهنما و پلاگین
Return to top of page