درباره ما

چهارشنبه 21 اکتبر 2015
برای اطمینان بیشتر بهتر است درباره ما بیشتر بدانید
logo-samandehi

دروناَپ را بشناسید

دروناَپ زیر مجموعه شرکت توسعه فنآوران فاخته می باشد . شرکت توسعه فنآوران فاخته به شماره ثبت 43380 در سال 1396 شروع به فعالیت نمود . اهداف دروناَپ سهولت مردم عزیز کشورمان است که به سادگی بدون ایجاد ترافیک شهری به خریدهای روزمره خود یا تجاری خود بپردازند و سعی بر آن داریم که در کاهش آلایندگی شهرهای کشورمان نقش بسزایی داشته باشیم

کاهش ترافیک شهری و سرعت در امور روزمره

تسریع امور فروشندگان و جذب مشتری های بیشتر

بهبود به امور پرداخت و حسابداری صاحبان فروشگاه

ایجاد حق انتخاب بین خریداران و انتخاب فروشنده بهتر

کارآفرینی و کشف استعداد

کاهش آلایندگی هوای شهرهای کشور عزیزمان

کاهش دغدغه های فروشندگان و صاحبان مشاغل

ایجاد حس رقابت در بین فروشندگان و کنترل قیمت

جامعه هدف دروناَپ

دروناَپ چه جامعه ای از مردم و فروشندگان را پوشش میدهد؟

70

فروشندگان در سطح شهر

100

فروشندگان شبکه های مجازی

برای پیوستن به خانواده دروناَپ هم اکنون شروع کنید